RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”- II edycja, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki

07.05.2021

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”- II edycja, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców DPS w Przatówku, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.


Wartość projektu dla DPS w Przatówku wynosi 121.677,00 zł w tym 102.549,37 zł (z Unii Europejskiej) i 19.127,63 zł (z budżetu państwa).


Środki otrzymane w ramach grantu zostaną przeznaczone na:


1. Zakup sprzętu i wyposażenia,


2. Zakup środków ochrony indywidualnej,


Otrzymane środki pozwolą na złagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.
Działania te przyczynią się do poprawy zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców oraz pracowników DPS w Przatówku.

Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 07.05.2021

Dokument oglądany razy: 1869
« inne aktualności