RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Wersje archiwalne: Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”- II edycja, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki

Wersja z dnia: 07.05.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja pliku

Wersja z dnia: 07.05.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja pliku

Wersja z dnia: 07.05.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja pliku