RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Kordynator do spraw dostępności

Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Nr 38/2020
z dnia 31 grudnia 2020 r. do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności oraz Przewodniczącego Zespołu do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku została wyznaczona Pani Barbara Miller e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl tel. 43 675 12 29

Do obowiązków koordynatora do spraw dostępności należą zadania określone w art. 14 ust. 2 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tj:


1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku (podejmowanie działań na rzecz zlikwidowania barier, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia)


2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,


3) monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także wynikające z innych przepisów szczególnych.Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 09.02.2021
Podpisał: Barbara Miller
Dokument z dnia: 09.02.2021
Dokument oglądany razy: 1 323