RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej

Domu Pomocy Społecznej w Przatówku

Przeglądacie Państwo starą wersję serwisu BIP Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Wszystkie informacje opublikowane po 20 lipca 2021 roku można znaleźć w nowej wersji naszej strony klikając poniższy odnośnik:

Nowa strona BIP Domu Pomocy Społecznej po 20 lipca 2021 roku

Aktualności

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

30.06.2021

Projekt pod nazwą:
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będących
w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

W ramach tego projektu dla pracowników kadry medycznej zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzeń

Wartość projektu dla DPS w Przatówku wynosi 9.140,28 zł. w tym:
• 7.693,37 zł. ze środków europejskich,
• 1 446,91 zł ze środków dotacji celowej. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

10.05.2021

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia zostały zamieszczone odnośniki do Sprawozdania finansowego za rok 2020.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2021

08.12.2020

Informujemy, że w dniu 8 grudnia 2021r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: pn.:„Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2021” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2021.

INFORMACJA

09.11.2020

Przatówek, dnia 09.11.2020r

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku informuje,
iż w dniu 22.09.2020r zmarł
Pan Zdzisław Jan Pietrzak –
Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Przatówku,
który pozostawił po sobie spadek.
Wzywa się wszystkie osoby prawnie zainteresowane do kontaktu z Domem Pomocy Społecznej w Przatówku w godzinach 7:00- 15:00.


Dom Pomocy Społecznej
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel. 43/675-12-29
mail: kadry@dpsprzatowek.pl

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

12.10.2020

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

09.07.2020

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia zostały zamieszczone odnośniki do Sprawozdania finansowego za rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020

22.01.2020

Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2020r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: pn.:„Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2020.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020

13.12.2019

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2019r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: pn.:„Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2020.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

10.05.2019

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia zostały zamieszczone odnośniki do Sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz innych informacji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019

16.01.2019

Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2019r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: pn.:„Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019

16.01.2019

Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2019r. zostało ogłoszone postępowanie w formie zapytania o cenę na: Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019 Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Informacja o zmianie w treści projektu umowy w postępowaniu pn.: „Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2019”

15.01.2019

Informujemy, że Załącznik nr 6 (projekt umowy) w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2019”. otrzymuje poprawione brzmienie -Projekt umowy poprawiony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2019”

11.01.2019

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 13.09.2021
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 13.09.2021
Dokument oglądany razy: 187 374