RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Informacje Ogólne

 

Status prawny

 • Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Zduńskowolskiego o zasięgu ponadgminnym.
 • Siedzibą Domu jest Przatówek nr 1, 98-240 Szadek.
 • Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Decyzje o skierowaniu do Domu oraz decyzje ustalające odpłatność za pobyt w nim wydają organy gmin właściwe dla miejsca pobytu osoby w dniu jej kierowania.
 • Decyzje o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta.

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

 • W Domu Pomocy Społecznej w Przatówku prowadzony jest „Rejestr Zbiorów Danych Osobowych”.
 • Rejestr jest prowadzony w formie papierowej i aktualizowany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Rejestr jest jawny i udostępniany do przeglądania każdemu zainteresowanemu w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Organizacja i zasady funkcjonowania Domu

 • Domem zarządza Dyrektor.
 • Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum.
 • Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.
 • Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:
  • Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
  • Kierownika Działu Gospodarczo-Technicznego.
  • Kierownika Działu Finansowo-Księgowego (Głównego Księgowego).
  • Samodzielnych stanowisk pracy ds. organizacji i kadr, ds. zamówień publicznych, ds. bhp i p/poż.

Pokaż aktualności z roku:

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

30.06.2021

Projekt pod nazwą:
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będących
w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

W ramach tego projektu dla pracowników kadry medycznej zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzeń

Wartość projektu dla DPS w Przatówku wynosi 9.140,28 zł. w tym:
• 7.693,37 zł. ze środków europejskich,
• 1 446,91 zł ze środków dotacji celowej. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

10.05.2021

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia zostały zamieszczone odnośniki do Sprawozdania finansowego za rok 2020.Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 11.05.2016
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 11.05.2016
Dokument oglądany razy: 8 856