RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Informacje Ogólne

 

Status prawny

 • Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Zduńskowolskiego o zasięgu ponadgminnym.
 • Siedzibą Domu jest Przatówek nr 1, 98-240 Szadek.
 • Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Decyzje o skierowaniu do Domu oraz decyzje ustalające odpłatność za pobyt w nim wydają organy gmin właściwe dla miejsca pobytu osoby w dniu jej kierowania.
 • Decyzje o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta.

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

 • W Domu Pomocy Społecznej w Przatówku prowadzony jest „Rejestr Zbiorów Danych Osobowych”.
 • Rejestr jest prowadzony w formie papierowej i aktualizowany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Rejestr jest jawny i udostępniany do przeglądania każdemu zainteresowanemu w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Organizacja i zasady funkcjonowania Domu

 • Domem zarządza Dyrektor.
 • Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum.
 • Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.
 • Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:
  • Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
  • Kierownika Działu Gospodarczo-Technicznego.
  • Kierownika Działu Finansowo-Księgowego (Głównego Księgowego).
  • Samodzielnych stanowisk pracy ds. organizacji i kadr, ds. zamówień publicznych, ds. bhp i p/poż.

Pokaż aktualności z roku:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

07.09.2017

znak sprawy: SPZ. 361.1.4.2017


Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

VENTISS Systemy Alarmowe
Misztal Jarosław
Salata 12A
26-212 Smyków

Znak sprawy: SPZ361.1.4.2017 Odpowiedzi na pytania zgłoszone w dniu 01.09.2017 r. przez Wykonawców w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM (o wartości poniżej 30 tysięcy euro) na realizację zadania „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

04.09.2017

Znak sprawy: SPZ361.1.4.2017
Odpowiedzi na pytania zgłoszone w dniu 01.09.2017 r. przez Wykonawców w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM (o wartości poniżej 30 tysięcy euro)
na realizację zadania „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.
Zamawiający informuje, co następuje:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM (o wartości poniżej 30 tysięcy euro) na realizację zadania pn.: „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”

25.08.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.: „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM na: Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017

23.01.2017

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2017r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie pozaustawowego przetargu nieograniczonego na:Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017. Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowań znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2017.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM na: Zakup i dostawę brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017

04.01.2017

Informujemy, że w dniu 04 stycznia 2017r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie pozaustawowego przetargu nieograniczonego na:Zakup i dostawę brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017. Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowań znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2017.Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 11.05.2016
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 11.05.2016
Dokument oglądany razy: 3 558