RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Informacje Ogólne

 

Status prawny

 • Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Zduńskowolskiego o zasięgu ponadgminnym.
 • Siedzibą Domu jest Przatówek nr 1, 98-240 Szadek.
 • Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Decyzje o skierowaniu do Domu oraz decyzje ustalające odpłatność za pobyt w nim wydają organy gmin właściwe dla miejsca pobytu osoby w dniu jej kierowania.
 • Decyzje o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta.

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

 • W Domu Pomocy Społecznej w Przatówku prowadzony jest „Rejestr Zbiorów Danych Osobowych”.
 • Rejestr jest prowadzony w formie papierowej i aktualizowany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Rejestr jest jawny i udostępniany do przeglądania każdemu zainteresowanemu w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Organizacja i zasady funkcjonowania Domu

 • Domem zarządza Dyrektor.
 • Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum.
 • Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.
 • Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:
  • Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
  • Kierownika Działu Gospodarczo-Technicznego.
  • Kierownika Działu Finansowo-Księgowego (Głównego Księgowego).
  • Samodzielnych stanowisk pracy ds. organizacji i kadr, ds. zamówień publicznych, ds. bhp i p/poż.

Pokaż aktualności z roku:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, jajek, ryb i przetworów rybnych, lodów, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

17.12.2018

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, jajek, ryb i przetworów rybnych, lodów, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

13.12.2018

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

13.12.2018

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

13.12.2018

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

13.12.2018

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

11.01.2018

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2018r. zostało ogłoszone postępowanie w formie zapytania o cenę na: Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018. Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 11.05.2016
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 11.05.2016
Dokument oglądany razy: 4 469