RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Informacje Ogólne

 

Status prawny

 • Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Zduńskowolskiego o zasięgu ponadgminnym.
 • Siedzibą Domu jest Przatówek nr 1, 98-240 Szadek.
 • Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Decyzje o skierowaniu do Domu oraz decyzje ustalające odpłatność za pobyt w nim wydają organy gmin właściwe dla miejsca pobytu osoby w dniu jej kierowania.
 • Decyzje o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta.

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

 • W Domu Pomocy Społecznej w Przatówku prowadzony jest „Rejestr Zbiorów Danych Osobowych”.
 • Rejestr jest prowadzony w formie papierowej i aktualizowany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Rejestr jest jawny i udostępniany do przeglądania każdemu zainteresowanemu w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Organizacja i zasady funkcjonowania Domu

 • Domem zarządza Dyrektor.
 • Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum.
 • Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.
 • Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:
  • Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
  • Kierownika Działu Gospodarczo-Technicznego.
  • Kierownika Działu Finansowo-Księgowego (Głównego Księgowego).
  • Samodzielnych stanowisk pracy ds. organizacji i kadr, ds. zamówień publicznych, ds. bhp i p/poż.

Pokaż aktualności z roku:

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

10.05.2019

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia zostały zamieszczone odnośniki do Sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz innych informacji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019

16.01.2019

Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2019r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: pn.:„Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019

16.01.2019

Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2019r. zostało ogłoszone postępowanie w formie zapytania o cenę na: Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019 Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Informacja o zmianie w treści projektu umowy w postępowaniu pn.: „Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2019”

15.01.2019

Informujemy, że Załącznik nr 6 (projekt umowy) w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2019”. otrzymuje poprawione brzmienie -Projekt umowy poprawiony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2019”

11.01.2019

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawy pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019

11.01.2019

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2019r. zostało ogłoszone postępowanie w formie zapytania o cenę na: Zakup i dostawy pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019. Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawy profesjonalnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019.

08.01.2019

Informujemy, że w dniu 8 stycznia 2019r. zostało ogłoszone postępowanie w formie zapytania o cenę na: "Zakup i dostawy profesjonalnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019" Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawy artykułów chemicznych, higienicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019.

08.01.2019

Informujemy, że w dniu 8 stycznia 2019r. zostało ogłoszone postępowanie w formie zapytania o cenę na: "Zakup i dostawy artykułów chemicznych, higienicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019" Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic diagnostycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019.

08.01.2019

Informujemy, że w dniu 8 stycznia 2019r. zostało ogłoszone postępowanie w formie zapytania o cenę na: "Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic diagnostycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019". Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

04.01.2019

Informujemy, że w dniu 3 stycznia 2019r. zostało ogłoszone postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 11.05.2016
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 11.05.2016
Dokument oglądany razy: 5 263