RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

12.10.2020

logo

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców DPS w Przatówku, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.
Wartość projektu dla DPS w Przatówku wynosi 420.150,00 zł w tym 354.102,42 zł (z Unii Europejskiej) i 66.047,58 zł (z budżetu państwa).
Środki otrzymane w ramach grantu zostaną przeznaczone na:
1) wypłatę za okres od 15.07.2020 r. do 14.10.2020 r., dodatków do wynagrodzeń dla personelu DPS pracującego bezpośrednio z mieszkańcami (z wyłączeniem kadry medycznej) znajdującego się w grupie ryzyka zakażeniem COVID-19,
2) zapewnienie personelowi DPS, pracującemu bezpośrednio z mieszkańcami możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania w okresie od 15.07.2020 r. do 14.10.2020 r.,
3) utworzenie miejsc kwarantanny dla mieszkańców DPS, osób nowo kierowanych do DPS, jak i osób pracujących bezpośrednio z mieszkańcami w okresie 15.07.2020 r. – 14.10.2020 r.
W wyniku realizacji umowy o udzielenie grantu DPS wypłaci dodatki do wynagrodzeń dla 59 osób z personelu bezpośrednio pracującego z mieszkańcami (tj. 47 etatów) za okres 3 miesięcy (od 15 lipca 2020 r. do 14 października 2020 r.). Dodatkowym rezultatem będzie również zwiększona motywacja do pracy oraz zmniejszenie zagrożenia wypaleniem zawodowym.
Otrzymane środki pozwolą na złagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Tymczasowe miejsca na kwarantannę posłużą, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, również nowo przyjmowanym mieszkańcom oraz osobom powracającym z hospitalizacji, czy powracających od swoich rodzin. Działania te pozytywnie wpłyną na ochronę zdrowia i życia mieszkańców oraz pracowników DPS w Przatówku.

Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 12.10.2020

Dokument oglądany razy: 2386
« inne aktualności