RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

07.09.2017

znak sprawy: SPZ.361.1.4.2017

INFORMACJA 
z postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”
o wartości poniżej 30 tys. euro

I. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, pozaustawowy
II. Zamawiający Powiat Zduńskowolski 98-220 Zduńska Wola ul. Złotnickiego 25 Województwo łódzkie NIP: 829-16-24-435 działający poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku.
III. Szacunek wartości zamówienia oparto o kosztorys inwestorski.
IV. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami umieszczone zostało na tablicy w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz opublikowane na stronie internetowej bip.dpsprzatowek.pl w dniu 25.08.2017 r.
V. Termin składania ofert wyznaczono na 06.09.2017 r. godz. 08.30.
VI. Do dnia 06.09.2017 r. do godz. 08.30 wpłynęło 5 ofert.
VII. Oferty wykonawców wpłynęły po terminie składania ofert i zostały odesłane odpowiednio na adresy nadawców:

1) BHPEX Wielgus Spółka Jawna, ul. Sasankowa 1, 65-012 Zielona Góra

VIII. Nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofert złożonych w wyznaczonym terminie:

1) VENTISS Systemy Alarmowe Misztal Jarosław, Salata 12A, 26-212 Smyków. 

2) FIRECONTROL SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE, Michał Kaliński, Wolica 43, 62-872 Godziesze Małe.

3) Przedsiębiorstwo wielobranżowe MARTEL, ul. os. M. Konopnickiej 6, 97-400 Bełchatów. 

4) NADCOM, ul. Prosta 1, 98-113 Buczek.

5) TELEBIT, Z. Mak, J. Jatczak, ul. Broniewskiego 17B, 98-200 Sieradz

IX. Badania i oceny ofert dokonała komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 35/2017 z dnia 04 września 2017r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.
Zamawiający wezwał następujących wykonawców do uzupełnienia ofert o brakujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w OWZ: – nie dotyczy.
X. Zamawiający wykluczył z postępowania następujących wykonawców: z powodu (podać uzasadnienie faktyczne), traktując oferty wykonawców wykluczonych jako odrzucone. - nie dotyczy
XI. Zamawiający odrzucił następujące oferty z powodu ich sprzeczności z treścią opisu warunków zamówienia (OWZ) : - nie dotyczy
XII. Komisja przetargowa dokonała klasyfikacji ofert nieodrzuconych zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru

Numer oferty Ilość uzyskanych punktów w kryterium ceny Miejsce w klasyfikacji
1 100 1
2 59,55 5
3 77,38 3
4 87,13 2
5 74,06 4

XIII. Komisja wskazuje jako najkorzystniejszą ofertę nr 1.

nazwa siedziby oferenta:

VENTISS Systemy Alarmowe Misztal Jarosław, Salata 12A, 26-212 Smyków.

Oferent spełnił wszystkie wymagania zamawiającego, dotyczące udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, według przyjętego kryterium wyboru.

Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 07.09.2017

Dokument oglądany razy: 305
« inne aktualności