RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Na rok 2021

Przatówek, dn. 29.12.2020

SPZ.361.4.2.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2021”


Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2021” jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

Część I – Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku w roku 2021


Część II – Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2021


Część III – Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku w roku 2021


Część IV – Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2021


Część V – Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku w roku 2021


Część VI – Zakup i dostawy jajek dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2021


Część VII – Zakup i dostawy ryb i przetworów rybnych, lodów i mrożonych warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2021


Przatówek, dn. 18.12.2020r.

SPZ.361.4.2.2020

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2021”

więcej


08.12.2020

Znak sprawy: SPZ.361.4.2.2020


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na realizację zadania pn.

Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku na rok 2020

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Wartość zamówienia jest niższa od wartości wskazanej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).

więcej


SIWZ

Formularz oferty-zał. Nr 1 do SIWZ
Formularze cenowe załącznik 1a-g do Formularza oferty
Opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o podstaw do wykluczenia - zał. Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowej - zał. Nr 5 do SIWZ

Projekty umów załącznik Nr 6 do SIWZ

Umowa artykuły spożywcze
Umowa jaja
Umowa mięso i przetwory
Umowa mleko i przetwory
Umowa pieczywo
Umowa ryby i mrożonki
Umowa warzywa i owoceOpublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 30.12.2020
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 29.12.2020
Dokument oglądany razy: 24 291