RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Na rok 2020


13.02.2020 r.

SPZ.361.4.1.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020” dla Części II pn. „Zakup i dostawy drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Drewno Kominkowe Iwona Mrozowska Otok 17, 99-232 Zadzim.

więcej


13.02.2020 r.

SPZ.361.4.1.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020” dla Części I pn. „Zakup i dostawy brykietu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: Drewno Kominkowe Iwona Mrozowska Otok 17, 99-232 Zadzim.

więcej


07.02.2020 r.

SPZ.361.4.1.2020

Informacja z otwarcia ofert


Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznejw Przatówku w roku 2020”

więcej


22.01.2020

Znak sprawy: SPZ.361.4.1.2020


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na realizację zadania pn.

Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Wartość zamówienia jest niższa od wartości wskazanej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).

więcej

SIWZ
Formularz oferty-zał. Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowej - zał. Nr 4 do SIWZ
Projekt umowy cz.I – brykiet zał. Nr 5a do SIWZ
Projekt umowy cz.II – drewno zał. Nr 5b do SIWZ


Przatówek, dn. 02.01.2020r.

SPZ.361.2.3.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020” dla Części V pn. „Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez PPH „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a 62-800 Kalisz.

więcej


Przatówek, dn. 31.12.2019r.


SPZ.361.2.3.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020” dla Części IV pn. „Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez PH „FIGA” Dariusz Figiński ul. Getta Żydowskiego 19, 98-220 Zduńska Wola.

więcej


31.12.2019r.

SPZ.361.2.3.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020” dla Części III pn. „Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020 ” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez „Jamir“ Sobieraj i Wspónicy Sp.j., Bechcice, Parcela 21, 95 – 083 Lutomiersk .

więcej


24.12.2019r.

SPZ.361.2.3.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020” dla Części VII pn. „Zakup i dostawy ryb i przetworów rybnych, lodów i mrożonych warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020 ” jako najkorzytniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez P.W. „SER – WIKA” Sp. j. HURTOWNIA LODÓW I MROŻONEK Kamionka 48, 98-260 Burzenin.

więcej


24.12.2019r.

SPZ.361.2.3.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020” dla Części VI pn. „Zakup i dostawy jajek dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 2 złożoną przez FERMA LIPIŃSKICH Daria Lipińska – Holc Wronowice 74, 98-100 Łask.

więcej


24.12.2019r.

Znak sprawy: SPZ.361.2.3.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020” dla Części II pn. „Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Wart – Milk“ ul. Wojska Polskiego 41/45 skr. 46, 98 – 200 Sieradz.

więcej


24.12.2019r.

Znak sprawy: SPZ.361.2.3.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "Pzp" zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020” dla Części I pn. „Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2020” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Piekarnia Andrzej Knera ul. Łaska 229, 98 – 220 Zduńska Wola.

więcej


20.12.2019r.

Znak sprawy: SPZ.361.2.3.2019

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020”

więcej


13.12.2019

Znak sprawy: SPZ.361.2.3.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na rok 2020

więcej


12.12.2019

Znak sprawy: SPZ.361.2.3.2019


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na realizację zadania pn.

Zakup i dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku na rok 2020

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Wartość zamówienia jest niższa od wartości wskazanej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).

więcej


SIWZ

Formularz oferty-zał. Nr 1 do SIWZ
Formularze cenowe załącznik 1a-g do Formularza oferty
Opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o podstaw do wykluczenia - zał. Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowej - zał. Nr 5 do SIWZ

Projekty umów załącznik Nr 6 do SIWZ

Umowa artykuły spożywcze
Umowa jaja
Umowa mięso i przetwory
Umowa mleko i przetwory
Umowa pieczywo
Umowa ryby i mrożonki
Umowa warzywa i owoceOpublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 13.02.2020
Dokument oglądany razy: 4 285