RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Na rok 2018

Przatówek, dn 22.01.2018r.

znak sprawy: SPZ.361.2.1.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


W dniu 18.12.2017r przeprowadzono rozeznanie cenowe na „Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

KULAK – ENERGIA Spółka z o. o. 99 – 232 Zadzim, Bogucice 2

więcej


Przatówek, 11.01.2018r.

Znak Sprawy: SPZ.361.2.1.2018

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

więcej

Formularz oferty

Projekt umowy


 Przatówek, 11 stycznia 2018


SPZ.361.3.2.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”. informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawy brykietu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez wykonawcę:

DREWNO KOMINKOWE Robert Nowak Wola Zaleska 20, 99-232 Zadzim

więcej


Przatówek, dn. 09.01.2018r.


znak sprawy SPZ.361.1.13.2017

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Sprostowanie do informacji umieszczonej na stronie BIP w dniu 05.01.2018r. dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2018”.
Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi: 27 455,70 zł, a nie jak błędnie podano
79 245,50 zł.


Przatówek, dn.05.01.2018r.


znak sprawy: SPZ. 361.1.13.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2018” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez:Best Farm Sp. z o.o. ul. Ks. Wujaka 2, 92-551 Łódź

Apteka Kwiaty Polskie ul. Piotrkowska 1, 98-240 Szadek


więcej


Przatówek 29 grudnia 2017


SPZ.361.3.1.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”. informuję,
że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018
Zamawiający uznał w części II za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez wykonawcę:

DREWNO KOMINKOWE Robert Nowak Wola Zaleska 20, 99-232 Zadzim

więcej


Przatówek 28.12.2017


Znak sprawy: SPZ.361.3.2.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, na realizację zadania:

Zakup i dostawy brykietu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
w roku 2018


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”.
Wartość zamówienia jest niższa od wartości wskazanej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2263)

więcej

SIWZ

Formularz oferty załącznik nr 1
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 3
Wykaz zrealizowanych dostaw załącznik nr 4
Projekt umowy załącznik nr 5


Przatówek, dn 21.12.2017r.

znak sprawy: SPZ.361.2.10.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


W dniu 21.12.2017r przeprowadzono rozeznanie cenowe na: "Zakup i dostawy profesjonalnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

SKAMEX ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

więcej


Przatówek, dn 21.12.2017r.

znak sprawy: SPZ.361.2.11.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


W dniu 21.12.2017r przeprowadzono rozeznanie cenowe na: Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic diagnostycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

SKAMEX ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź
więcej


Przatówek, dn 21.12.2017r.


znak sprawy: SPZ.361.2.9.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


W dniu 21.12.2017r przeprowadzono rozeznanie cenowe na Zakup i dostawy artykułów chemicznych, higienicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
w roku 2018 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

DELKOR Sp. Z O.O. 91 – 222 Łódź, ul. Szczecińska 61/67

więcej


Przatówek, dn. 21.12.2017r.


znak sprawy: SPZ. 361.1.12.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:Piekarnia Andrzej Knera ul. Łaska 299, 98 – 220 Zduńska Wola

więcej


Przatówek, dn. 20.12.2017r.


znak sprawy: SPZ361.1.11.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Okręgową Spółdzielnię Mleczarską WART – MILK
98-220 Sieradz ul. Wojska Polskiego 41/45 skr. 46

więcej


Przatówek, dn 19.12.2017r.

znak sprawy: SPZ.361.2.8.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


W dniu 19.12.2017r przeprowadzono rozeznanie cenowe na Usługi w zakresie prawnej ochrony pracy oraz szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
w okresie od 02 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy
ul. Wojska Polskiego 42 98-200 Sieradz
więcej


Przatówek, dn 19.12.2017r.


znak sprawy: SPZ.361.2.7.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


W dniu 19.12.2017r przeprowadzono rozeznanie cenowe na „Nadzór nad eksploatacje oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w 2018 roku”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Instalatorstwo Elektryczne Rozruch i eksploatacja oczyszczalni ścieków Krzysztof Banachowski ul. Akacjowa 8 Okup Mały 98-100 Łask
więcej


Przatówek, dn.19.12.2017r.


znak sprawy: SPZ. 361.2.6.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 19.12.2017r. przeprowadzono rozeznanie cenowe na Zakup i dostawy pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

CITONET-ŁÓDŹ Sp. z o.o. ul. Świętojańska 5/9 93-493 Łódź
więcej


Przatówek, dn.19.12.2017r.


znak sprawy:SPZ.361.1.10.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro
na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta
nr 2 złożona przez:

PH „FIGA” Dariusz Figiński ul. Getta Żydowskiego 19 98-220 Zduńska Wola

więcej


15.12.2017

Znak sprawy: SPZ.361.1.13.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2018”
więcej


OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Oświadczenie o sytuacji finansowej
Wykaz zrealizowanych dostaw
Formularz asortymentowo-cenowy PDF
Formularz asortymentowo-cenowy do edycji


Przatówek 15.12.2017


Znak sprawy: SPZ.361.3.1.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, na realizację zadania:

Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”.
Wartość zamówienia jest niższa od wartości wskazanej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2263)

więcej

SIWZ

Formularz oferty załącznik nr 1
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 3
Wykaz zrealizowanych dostaw załącznik nr 4
Projekt umowy załącznik nr 5


Przatówek dnia 13.12.2017r.


SPZ.361.2.9.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na:
"Zakup i dostawy artykułów chemicznych, higienicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018"

więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


Przatówek dnia 13.12.2017r.

SPZ.361.2.10.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na:
Zakup i dostawy profesjonalnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


Przatówek dnia 13.12.2017 r.

SPZ.361.2.11.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic diagnostycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


Przatówek, dn.12.12.2017r.

znak sprawy: SPZ. 361.1.7.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, jajek, ryb i przetworów rybnych, lodów, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018” jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

w części I Różne artykuły spożywcze
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Polaris Małgorzata Gruszczyńska
62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a.


w części II Jajka
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski 98-100 Łask, Okup Mały
ul. Akacjowa 23.


w części III Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowe lub przetworzone i Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
ZESIUK ANTONI ZESIUK Zakład Produkcji i Handlu 62-700 Turek, ul. Tuwima 9


w części IV Mrożone warzywa i owoce oraz lody
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
ZESIUK ANTONI ZESIUK Zakład Produkcji i Handlu 62-700 Turek, ul. Tuwima 9

więcej


12.12.2017


Znak sprawy: SPZ.361.1.11.2017


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy
na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku w roku 2018”

więcej

OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Oświadczenie o sytuacji finansowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


12.12.2017

Znak sprawy: SPZ.361.1.12.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018”

więcej

OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Oświadczenie o sytuacji finansowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek, dn.12.12.2017r.


znak sprawy: SPZ. 361.1.6.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018r” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j. 95 – 083 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21.


więcej


Przatówek, dnia 07.12.2017r.


SPZ.361.2.8.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na:
Usługi w zakresie prawnej ochrony pracy oraz szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w okresie od 02 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


SPZ.361.2.7.2017

Przatówek, 07.12.2017r.


Zaproszenie do złożenia oferty na:
„Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018”

więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


SPZ.361.2.6.2017


Przatówek, 06.12.2017r.


Zaproszenie do złożenia oferty na:
„Zakup i dostawy pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek anatomicznych
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018”

więcej

Formularz oferty
Formularz asortymentowo-cenowy
Projekt umowy


01.12.2017

Znak sprawy: SPZ.361.1.10.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
w roku 2018"

więcej

OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Oświadczenie o sytuacji finansowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


30.11.2017

Znak sprawy: SPZ.361.1.9.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018”

więcej

OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Oświadczenie o sytuacji finansowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


30.11.2017

Znak sprawy: SPZ.361.1.8.2017


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

 Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku

w roku 2018”

więcej


OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Oświadczenie o sytuacji finansowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


30.11.2017

Znak sprawy: SPZ.361.1.7.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, jajek, ryb i przetworów rybnych, lodów, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku w roku 2018”

więcej


OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Oświadczenie o sytuacji finansowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


29.11.2017

Znak sprawy: SPZ.361.1.6.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018”
więcej

OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych dostaw

Oświadczenie o sytuacji finansowejOpublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 31.01.2018
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 31.01.2018
Dokument oglądany razy: 8 298