RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Na rok 2017


09.12.2016

 Znak sprawy: SPZ.361.1.4.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, jajek, ryb i przetworów rybnych, lodów, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017”

więcej


OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


09.12.2016

Znak sprawy: SPZ.361.1.5.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
w roku 2017”

więcej

OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


12.12.2016


Znak sprawy: SPZ.361.1.6.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
w roku 2017”

więcej


OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


12.12.2016

Znak sprawy: SPZ361.1.7.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017”

więcej


OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


12.12.2016

Znak sprawy: SPZ.361.1.8.2016


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017”

więcej

OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


14.12.2016

Znak sprawy: SPZ.361.1.9.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017”
więcej

OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych usług


 22.12.2016


znak sprawy:SPZ.361.1.7.2016


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Piekarnię „ANNA”s.c. Robert Szydłowski, Anna Szydłowska ul. Strzelecka 6, 98-220 Zduńska Wola.

więcej


22.12.2016


znak sprawy: SPZ.361.1.8.2016


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską WART – MILK 98-220 Sieradz ul. Wojska Polskiego 41/45 skr. 46

więcej


Przatówek, dnia 27.12.2016r.

Znak Sprawy: SPZ.361.2.2.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na:
Usługi w zakresie prawnej ochrony pracy oraz szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w okresie od 12 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

więcej

Formularz Oferty

Projekt Umowy


28.12.2016

znak sprawy: SPZ.361.1.5.2016


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na 2017 rok” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez

PH „FIGA” Dariusz Figiński ul. Getta Żydowskiego 19 98-220 Zduńska Wola

więcej


28.12.2016r.

znak sprawy: SPZ.361.1.6.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017r” jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

w Części I Mięso wieprzowe i wołowe
w Części II Mięso drobiowe i jego produkty
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

FIRMĘ PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWĄ „VICTORIA” Marlena Dziedzic – Dostatnia 98-220 Zduńska Wola, ul. Solskiego 2/27,

w Części III Produkty mięsne (wędliny, wyroby blokowe, pieczenie, pasztety)
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j. 95 – 083 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21.

więcej


28.12.2016r.


znak sprawy: SPZ361.1.4.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, jajek, ryb i przetworów rybnych, lodów, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017” jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

w Części I Różne artykuły spożywcze
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a


w Części II Jajka
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski 98-100 Łask, Okup Mały, ul. Akacjowa 23.

w Części III Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowe lub przetworzone,Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

ZESIUK ANTONI ZESIUK Zakład Produkcji i Handlu 62- 700 Turek, ul.Tuwima 9

w Części IV Mrożone warzywa i owoce, Lody
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

ZESIUK ANTONI ZESIUK Zakład Produkcji i Handlu 62- 700 Turek, ul.Tuwima 9
więcej


28.12.2016r

znak sprawy:SPZ.361.1.9.2016


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017”” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez: „DOMED” N.Banasiak – Tomczyk sp.j. 98 – 240 Szadek, Przatówek 1


więcej


 28.12.2016r.

SPZ.361.2.4.2016


Zaproszenie do złożenia oferty na:
„Zakup i dostawy pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek anatomicznych
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku (o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro), wprowadzonego Zarządzeniem nr 34/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku z dnia 18.10.2016r.

więcej

Formularz Oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Projekt umowy


29.12.2016

Znak sprawy: SPZ.361.10.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2017”
więcej


OWZ
Formularz oferty
Formularz asortymentowo-cenowy (TABELE pdf)
Formularz asortymentowo-cenowy (TABELE do edycji)
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


03.01.2017

SPZ361.1.10.2016Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej niepowodującej istotnych zmian w treści OWZ dot. zamówienia „Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2017”.

więcej


03.01.2017r.


Znak Sprawy: SPZ.361.2.1.2017


Zaproszenie do złożenia oferty na:
Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017.


Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku ( o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro), wprowadzonego Zarządzeniem nr 34/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku z dnia 18.10.2016r.

więcej

Formularz oferty

Projekt umowy


03.01.2017r.


Znak sprawy: SPZ.361.2.2.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na:
Zakup i dostawy profesjonalnych środków czystości
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku (o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro), wprowadzonego Zarządzeniem nr 34/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku z dnia 18.10.2016r.

więcej

Formularz oferty

Projekt umowy


04.01.2017

Znak sprawy: SPZ.361.1.1.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania

Zakup i dostawę brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017
więcej

OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


04.01.2017 r.

Znak Sprawy: SPZ.361.2.3.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic diagnostycznych
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku (o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro), wprowadzonego Zarządzeniem nr 34/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku z dnia 18.10.2016r.

więcej

Formularz oferty

Projekt umowy


04.01.2017r.

Znak sprawy: SPZ.361.2.4.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na:
"Zakup i dostawy artykułów chemicznych, higienicznych i środków czystości
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017"

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku (o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro), wprowadzonego Zarządzeniem nr 34/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku z dnia 18.10.2016r.

więcej

Formularz oferty

Projekt umowy


11.01.2017r

znak sprawy:SPZ.361.1.10.2016


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2017” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez: Best Farm Sp. z o.o. ul. Ks. Wujaka 2, 92-551 Łódź Apteka Kwiaty Polskie ul. Piotrkowska 1, 98-240 Szadek.

więcej


Przatówek, dn. 17.01.2017r.

znak sprawy: SPZ. 361.1.1.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawa brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017” jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

w Części I Brykiet drzewny
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANpol Rajmund Andrych Biskupice 88, 98-200 Sieradz


w Części II Drewno opałowe
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Drewno Kominkowe Robert Nowak, Wola Zaleska 20, 99-232 Zadzim

więcej


23.01.2017

Znak sprawy: SPZ.361.1.2.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017”

więcej

OWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek, dn.31.01.2017r.


znak sprawy: SPZ. 361.1.2.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w przetargu nieograniczonym, pozaustawowym o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017r” jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:
w części I Mięso wieprzowe i wołowe
w części II Mięso drobiowe i jego produkty
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:


„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j. 95 – 083 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21

więcej


25.08.2017


Znak sprawy: SPZ361.1.4.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania

pn.: „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”

więcej

OWZ
Formularz oferty
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Doświadczenie zawodowe-wykaz
Oświadczenie o odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej
Projekt umowy
Przedmiar robót budowlanych (o charakterze pomocniczym)
Dokumentacja projektowa
STWiORB


27.10.2017

Znak sprawy: SPZ.361.1.5.2017


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM
(o wartości poniżej 30 tysięcy euro)

Powiat Zduńskowolski działając poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku ogłasza przetarg nieograniczony, pozaustawowy na realizację zadania

pn.: „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku – Etap II”

więcej

OWZ
Formularz oferty
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Doświadczenie zawodowe-wykaz
Oświadczenie o odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej
Projekt umowy
Przedmiar robót budowlanych (o charakterze pomocniczym)
Dokumentacja projektowa
STWiORB
Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 27.10.2017
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 27.10.2017
Dokument oglądany razy: 7 921