RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Na rok 2016

Przatówek, dnia 16.11.2015r.


Nasz znak:SZP.361.1.5.2015

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016”

więcej

SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek, dnia 16.11.2015 r


Nasz znak:SPZ.361.1.3.2015

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016”

więcej


SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek, dnia 16.11.2015r.


Nasz znak: SPZ.361.1.4.2015


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
w roku 2016”

więcej


SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek, dnia 16.11.2015r.


Nasz znak: SPZ.361.1.2.2015

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
w roku 2016”

więcej


SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek, dnia 25.11.2015r.


Nasz znak: SPZ.361.1.7.2015

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

W związku z brakiem ofert na ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczący „Zakupu i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016” w dniu 23.11.2015r., ogłaszamy kolejny przetarg nieograniczony na w/w zadanie.

więcej
SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek, 24.11.2015r.


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.3.2015


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą PZP” informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: „Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016” Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

CUKIERNICTWO – PIEKARNICTWO Produkcja Sprzedaż, Jan Marczak 98-235 Błaszki, ul. Przemysłowa 5

więcej


Przatówek, 25.11.2015r.


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.4.2015


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą PZP” informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: „Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016” Zamawiający uznał za korzystną ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku 98-100 Łask, ul. Matejki 16

więcej


Przatówek, 25.11.2015r.


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.5.2015


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
- tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą PZP” informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: „Zakup i dostawy produktów mięsnych i mięsa dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016”


Zamawiający uznał za najkorzystniejsze oferty:
w części I „Mięso wieprzowe i wołowe”
w części III „Produkty mięsne (wędliny, wyroby blokowe, pieczenie, pasztety)”
Ofertę oznaczoną nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp. J. Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21,
w części II „Mięso drobiowe i jego produkty,
ofertę oznaczoną nr 4 złożoną przez Wykonawcę:
„BOROWINA” Zakład Mięsny Podsiadły, Sp. Jawna 98-270 Złoczew, Broszki 34

więcej


Przatówek, dnia 26.11.2015r.

Nasz znak:SZP.361.1.6.2015

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, ryb oraz przetworów rybnych, lodów, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016”

więcej


SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek dnia 27.11.2015r.

Znak Sprawy: SPZ.361.2.4.2015


Zaproszenie do złożenia oferty na:

Zakup i dostawy pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek anatomicznych, i podkładów jednorazowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016

więcej

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Projekt umowy

Załącznik do umowy


Przatówek dnia 27.11.12015r.


Znak Sprawy: SPZ.361.2.6.2015


Zaproszenie do złożenia oferty na:

„Zakup i dostawa leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016"

więcej

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Projekt umowy

Załącznik do umowy


Przatówek, dnia 27.11.2015r.


Znak Sprawy: SPZ.361.2.7.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na:


Usługi w zakresie prawnej ochrony pracy oraz szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

więcej

Formularz oferty


Projekt umowy


Przatówek, dnia 01.12.2015r.


Nasz znak: SPZ.361.1.8.2015


Dom Pomocy Społecznej w Prztówku
Przatówek 1
98-240 Szadek

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

W związku z unieważnionym przetargiem o udzielenie zamówienia na „Zakupu i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016” z dnia 01.12.2015r., ogłaszamy kolejny przetarg nieograniczony na w/w zadanie.

więcej

SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek dnia 01.12.2015r.


Znak Sprawy: SPZ.361.2.5.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na:
"Zakup i dostawy artykułów chemicznych , higienicznych i środków czystości
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016"

więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


Przatówek dnia 01.12.2015r.


Znak sprawy: SPZ.361.2.8.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na:
"Zakup i dostawy artykułów gospodarstwa domowego i naczyń jednorazowych
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016"

więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


Przatówek dnia 01.12.2015r.


Znak Sprawy: SPZ.361.2.9.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na:
"Zakup i dostawy profesjonalnych środków czystości
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016"

więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


Przatówek dnia 01.12.2015 r.

Znak Sprawy: SPZ.361.2.10.2015


Zaproszenie do złożenia oferty
na: Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic diagnostycznych
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku


więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


Przatówek dnia 02.12.2015r.


Znak Sprawy: SPZ.361.2.11.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na:
         Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku        w roku 2016.

więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


Przatówek dnia 09.12.2015r.


Znak Sprawy: SPZ.361.2.11.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na:
Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku                   w roku 2016.
więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


Przatówek, dnia 09.12.2015r.


Nasz znak:SPZ.361.1.9.2015


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ogłasza przetarg nieograniczony pozaustawowy poniżej 30 tyś. euro na:

ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZATÓWKU
W ROKU 2016

więcej

SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek 08.12.2015r.


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.8.2015

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- zwaną dalej ustawą PZP informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: ”Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016.

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
P.H.”FIGA” Dariusz Figiński ul. Getta Żydowskiego 19, 98-220 Zduńska Wola

więcej


Przatówek, dnia 15.12.2015r.

SPZ.361.2.12.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na:
Zakup paliw dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016

więcej

Formularz oferty
Projekt umowy


SPZ.361.1.6.2015

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą PZP” informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, jajek, ryb oraz przetworów rybnych, lodów, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016.


W części pierwszej Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 4 złożoną przez Wykonawcę:
P.P.H.U. „MARTOM” Tomasz Stasiak, 62-830 Zbiersk Cukrownia

W części drugiej Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 4 złożoną przez Wykonawcę:
P.P.H.U. „MARTOM” Tomasz Stasiak, 62-830 Zbiersk Cukrownia

W części trzeciej Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
Zesiuk Antoni ZESIUK Zakład Produkcji i Handlu 62-700 Turek ul. Tuwima 9

W części czwartej Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
Zesiuk Antoni ZESIUK Zakład Produkcji i Handlu 62-700 Turek ul. Tuwima 9

więcej


Przatówek,18 grudnia 2015r.


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.9.2015


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: z 09.08.2013 poz. 907 z póź. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 3 złożoną przez wykonawcę:

„DOMED” N.Banasiak-Tomczyk sp.j.
Przatówek 1 98-240 Szadek

więcej


Przatówek, dnia 09.02.2016r.


Nasz znak:SPZ.361.1.1.2016


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ogłasza przetarg nieograniczony pozaustawowy na:

Zakup i dostawę brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016

więcej

SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek, 22.02.2016r.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

Nasz znak:SPZ.361.1.1.2016


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2015r. Dz. U. Poz. 2164, informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego „Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2016”, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę:

W części I „Brykiet drzewny” oznaczoną nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Rajmund Andrych, Biskupice 88, 98-200 Sieradz.

W części II „Drewno opałowe” oznaczoną nr 3 złożoną przez Wykonawcę:               DREWNO KOMINKOWE Robert Nowak, Wola Zalewska 20, 99-232 Zadzim.

więcej


Przatówek, dnia 03.06.2016 r


Nasz znak:SPZ.361.1.2.2016

Dom Pomocy Społecznej w Prztówku
Przatówek 1
98-240 Szadek

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w okresie od 20 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016”

więcej


SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw


Przatówek, 10.06.2016r.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.2.2016

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą PZP” informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: „Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w okresie od 20 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016” Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Z.P.H.U. „WIKTOR” Wiktor Szydło os. Stare sady 16/24, 98 – 300 Wieluń.

więcej


Przatówek dn. 08.09.2016

Nasz znak:SPZ.361.1.3.2016

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zakup trzech pralnico-wirówek oraz wirówki przemysłowej
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”

więcej


SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp
Oświadczenie o przynależności do konsorcjum
Wykaz zrealizowanych dostaw
Wymagania techniczne oraz wykaz ilościowy urządzeń


Przatówek, 22.09.2016r.


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.3.2016


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: „Zakup trzech pralnico-wirówek oraz wirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” Zamawiający uznał za najkorzystniejsze następujące oferty złożone przez Wykonawców:

Część I Pralnico wirówka sztywnomocowana o załadunku 13-16 kg – 1sztuka

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH PRAMAZUT Sp. z o.o. 26-001 Masłów, ul. Lotnicza 60A

Część II Pralnico-wirówka wolnostojąca wysokoobrotowa o załadunku 8-10 kg.- 2 sztuki

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

„ABRI-LUX” Adam Brzozowski 05-240 TŁUSZCZ, ul. Klonowa 84

Część III Wirówka elektryczna o załadunku 8 kg. 1 sztuka

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

„ABRI-LUX” Adam Brzozowski 05-240 TŁUSZCZ, ul. Klonowa 84

więcej
Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 22.09.2016
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 22.09.2016
Dokument oglądany razy: 6 038