RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

2014 rok

 Przatówek, dnia 17.11.2014 r


Nasz znak:SPZ.361.1.1.2014

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pozaustawowy poniżej 30 tys. euro na:

Zakup i dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek1, 98-240 Szadek.

więcej

SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp


Przatówek, dnia 17.11.2014 r


Nasz znak:SPZ.361.1.2.2014


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 30 TYŚ EURO

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pozaustawowy poniżej 30 tys. euro na:

Zakup i dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek1, 98-240 Szadek.

więcej


SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp


Przatówek, dnia 20.11.2014


Nasz znak:SPZ.361.1.3.2014

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 30 TYŚ EURO

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pozaustawowy poniżej 30 tys. euro na:

Zakup i dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1, 98-240 Szadek.

więcej

SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp


Przatówek, dnia 20.11.2014

Nasz znak:SPZ.361.1.5.2014

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 30 TYŚ EURO

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pozaustawowy poniżej 30 tys. euro na:

Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, ryb oraz przetworów rybnych , mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku,
Przatówek 1, 98-240 Szadek


Zadanie zostało podzielone na cztery części:
Część pierwsza.
Różne produkty spożywcze 15800000-6
Część druga.
Jajka 03142500 – 3
Część trzecia.
Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone 15240000-2
Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 15220000-6
Część czwarta
Mrożone warzywa i owoce 15331170-9

więcej


SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp

Formularz oferty do edycji


Przatówek, dnia 20.11.2014

Nasz znak:SPZ.361.1.4.2014

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 30 TYŚ EURO

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pozaustawowy poniżej 30 tys. euro na:
Zakup i dostawę produktów mięsnych i mięsa
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku,
Przatówek 1, 98-240 Szadek.


Zadanie zostało podzielone na trzy części:
Część pierwsza.
Mięso wieprzowe i produkty wołowe 15113000-3, 15131600-1
Część druga.
Mięso drobiowe i jego produkty 15112300-9, 15131500-0, 15131135-0
Część trzecia.
Produkty mięsne (wędliny, wyroby blokowe, pieczenie, pasztety) 15131130-5, 15131134-3, 15131310-1

więcej


SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp


Przatówek, 27.11. 2014


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.1.2014


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą PZP” informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek1, 98-240 Szadek. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

CUKIERNICTWO – PIEKARNICTWO Produkcja Sprzedaż, Jan Marczak

98-235 Błaszki, ul. Przemysłowa 5

więcej


Przatówek, 27.11.2014

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.2.2014


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą PZP” informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek1, 98-240 Szadek. Zamawiający uznał za korzystną ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku 98-100 Łask, ul. Matejki 16

więcej


01 grudnia 2014


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29


SPZ.361.1.4.2014

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
- tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą PZP” informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na:
Zakup i dostawy produktów mięsnych i mięsa dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek 1, 98-240 Szadek.
Zamawiający uznał za najkorzystniejsze oferty:


w części I „Mięso wieprzowe i produkty wołowe


Ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp. j, Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21,


w części II „Mięso drobiowe i jego produkty
w części III „Produkty mięsne /wędliny, wyroby blokowe, pieczenie, pasztety/”


ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
„BOROWINA” Zakład Mięsny Podsiadły, Sp. Jawna 98-270 Złoczew, Broszki 34

więcej


Przatówek, dnia 02.12.2014 r


Nasz znak:SPZ.361.1.6.2014­


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 30 TYŚ EURO

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pozaustawowy poniżej 30 tys. euro na:

Zakup i dostawę węgla kamiennego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1, 98-240 Szadek.

więcej

SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp


Przatówek, 02 grudnia 2014 r.


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1,98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.5.2014


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą PZP” informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, jajek, ryb oraz przetworów rybnych, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, Przatówek 1, 98-240 Szadek.

W części pierwszej: Różne produkty spożywcze, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

FIRMA „GAWEŁ” Tadeusz Gaweł ul. Piłsudskiego 13/15, 95-200 Pabianice

W części drugiej: Jajka, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Bartosz Chinalski 98-100 Okup Mały, ul. Akacjowa 23

W części trzeciej: Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 6 złożoną przez Wykonawcę:

Zesiuk Antoni ZESIUK Zakład Produkcji i Handlu 62-700 Turek ul. Tuwima 9

W części czwartej: Mrożone warzywa i owoce, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 6 złożoną przez Wykonawcę:

Zesiuk Antoni ZESIUK Zakład Produkcji i Handlu 62-700 Turek ul. Tuwima 9

więcej


Przatówek 03.grudnia.2014


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.3.2014

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- zwaną dalej ustawą PZP informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek 1, 98-240 Szadek,

W pakietach I, II, IV, V, VI, VII, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

P.H.”FIGA” Dariusz Figiński ul. Opiesińska 30 98-220 Zduńska Wola

W pakiecie III, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa 98-200 Sieradz ul. Wojska Polskiego 23
więcej


Przatówek, dnia 03.12.2014 r


Nasz znak:SPZ.361.1.7.2014


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMPOZAUSTAWOWYM PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ogłasza przetarg nieograniczony pozaustawowy poniżej 30 tyś. euro na:

ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZATÓWKU
PRZATÓWEK 1, 98-240 SZADEK

więcej


SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie art.22 Pzp
Oświadczenie art.24 Pzp
Oświadczenie art.44 Pzp


Przatówek, 08 grudnia 2014


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

Nasz znak:SPZ.361.1.6.2014


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2013 Dz. U. poz. 907 z późn. zm. informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro dotyczącego „Zakupu i dostaw węgla kamiennego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek 1, 98-240 Szadek”, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 5, złożoną przez Wykonawcę:

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

więcej


Przatówek dnia 12.12.2014

Znak Sprawy: SPZ.361.2.3.2014

Zaproszenie do złożenia oferty na:
Zakup i dostawy artykułów chemicznych, higienicznych i środków czystości
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku

więcej

Formularz oferty PDF

Formularz oferty do edycji

Projekt umowy


Przatówek,12 grudnia 2014 r.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

SPZ.361.1.7.2014

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: z 09.08.2013 poz. 907 z póź. zm., zwanej dalej „ustawą PZP”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pozaustawowego poniżej 30 tys. euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZATÓWKU, PRZATÓWEK 1, 98-240 SZADEK Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

„DOMED” N.Banasiak-Tomczyk sp.j.
Przatówek 1 98-240 Szadek

więcej


Przatówek dnia 16.12.2014


Znak Sprawy: SPZ.361.2.5.2014

Zaproszenie do złożenia oferty na:
Usługi w zakresie prawnej ochrony pracy oraz szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

więcej

Formularz oferty

Projekt umowy


Przatówek dnia 17.12.2014 r.


Znak Sprawy: SPZ.361.2.4.2014


Zaproszenie do złożenia oferty na:

Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic diagnostycznych
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2015

więcej

Formularz oferty

Projekt umowy


Przatówek dnia 17.12.2014

Znak Sprawy: SPZ.361.2.7.2014

Zaproszenie do złożenia oferty na:
Usługi z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

więcej

Formularz oferty

Projekt umowy

Załącznik do umowy Formularz cenowy


Przatówek dnia 17.12.2014

Znak Sprawy: SPZ.361.2.6.2014


Zaproszenie do złożenia oferty na:
Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

więcej

Formularz oferty

Projekt umowy


Przatówek dnia 19.12.2014 r.

Znak Sprawy: SPZ.361.2.8.2014


Zaproszenie do złożenia oferty na:

Zakup i dostawy pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek anatomicznych, i podkładów jednorazowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

więcej

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Projekt umowy

Załącznik do umowy


Przatówek dnia 31.12.2014 r.


Znak Sprawy: SPZ.361.2.9.2014


Zaproszenie do złożenia oferty na:

Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

więcej

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Projekt umowy

Załącznik do umowy

Formularz oferty do edycji

Formularz asortymentowo-cenowy do edycjiOpublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 31.12.2014
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 31.12.2014
Dokument oglądany razy: 5 361