RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

2012 rok

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ogłasza przetarg nieograniczony na:
ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZATÓWKU
PRZATÓWEK 1, 98-240 SZADEK

ogłoszenie przetargu

specyfikacja

załącznik numer 1, formularz oferty

załącznik nr 2, oświadczenie

załącznik nr 3. oświadczenie

załącznik nr 4. oświadczenie

załącznik nr 3. projekt umowy


14 lutego 2012

ZP.343/01/2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą Pzp”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZATÓWKU PRZATÓWEK 1, 98-240 SZADEK Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez wykonawcę:
Grupowa Praktyka Pielęgniarska „DOMED” s.c.
Przatówek 1 98-240 Szadek
W przetargu wpłynęła jedna oferta, firmy
Grupowa Praktyka Pielęgniarska „DOMED” s.c.
Przatówek 1 98-240 Szadek
Oferta uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie wyboru.
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny tj. ceny ofertowej oraz spełniła wszystkie wymagania zamawiającego.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę począwszy od dnia 15.02.2012 r.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku
Magdalena Frątczak-Maciejewska


Przatówek, dnia 20.11.2012 r


Nasz znak:ZP.343/2/2012


Dom Pomocy Społecznej w Prztówku
Przatówek 1
98-240 Szadek


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę węgla kamiennego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1, 98-240 Szadek.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

SIWZ.pdf

Projekt umowy.pdf

Oświadczenie art.44 Pzp.pdf

Oświadczenie art.24Pzp.pdf

Formularz oferty.pdf

Oświadczenie art 22 Pzp.pdf


Przatówek, dnia 23.11.2012 r


Nasz znak:ZP.343/3/2012


Dom Pomocy Społecznej w Prztówku
Przatówek 1
98-240 Szadek


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku

Przatówek1, 98-240 Szadek.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 Pzp.pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie art. 24 Pzp.pdf

Załącznik nr 4 Oświadczenie art. 44 Pzp.pdf

Załącznik nr 5 Projekt umowy.pdf


Przatówek, dnia 23.11.2012 r


Nasz znak: ZP.343/4/2012


Dom Pomocy Społecznej w Prztówku
Przatówek 1
98-240 Szadek


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek1, 98-240 Szadek.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr.1 Formularz oferty.pdf

Załącznik nr. 2 Oświadczenie art. 22 Pzp.pdf

Załącznik nr. 3 Oświadczenie art. 24 Pzp.pdf

Załącznik nr. 4 Oświadczenie art. 44 Pzp.pdf

Załącznik nr. 5 Projekt umowy.pdf


Przatówek, dnia 26 listopada 2012 r


Nasz znak:ZP.343/6/2012


Dom Pomocy Społecznej w Prztówku
Przatówek 1
98-240 Szadek

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
kadry@dpsprzatowek.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:


Zakup i dostawę produktów mięsnych i mięsa
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku,
Przatówek 1, 98-240 Szadek.


Zadanie zostało podzielone na trzy części.
Część pierwsza.
Mięso wieprzowe i produkty wołowe 15113000-3, 15131600-1
Część druga.
Mięso drobiowe i jego produkty 15112300-9, 15131500-0, 15131135-0
Część trzecia.
Produkty mięsne (wędliny, wyroby blokowe, pieczenie, pasztety) 15131130-5, 15131134-3, 15131310-1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie art.22 Pzp.pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie art.24 Pzp.pdf

Załącznik nr 4 Oświadczenie art.44 Pzp.pdf

Załącznik nr 5 Projekt umowy.pdf


Przatówek, dnia 26.11.2012 r


Nasz znak:ZP.343/5/2012

Dom Pomocy Społecznej w Prztówku
Przatówek 1


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29
kadry@dpsprzatowek.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na:


ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZATÓWKU
PRZATÓWEK 1, 98-240 SZADEK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 Pzp.pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie art. 24 Pzp.pdf

Załącznik nr 4 Oświadzcenie art. 44 Pzp.pdf

Załącznik nr 5 Projekt umowy.pdf


Przatówek 27 listopada 2012


Dom Pomocy Społecznej
w Przatówku,
Przatówek 1 98-240 Szadek

znak sprawy: ZP.343/2/2012

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: zapytania Wykonawcy w postępowaniu zamówienia publicznego p.n.


Zakup i dostawy węgla kamiennego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1, 98-240 Szadek.

Wielkości pojedynczych dostaw nie przekraczają 30 ton. Do takiej wielkości składane są zamówienia dotyczące dostaw. W zamówieniu podaje się: maksymalną wielkość dostawy, jej szacunkową wartość oraz, wymagany okres realizacji. Okres ten od daty złożenia zamówienia wynosi od 10 do 21 dni.

Posiadamy możliwości techniczne i infrastrukturalne na przyjęcie pojedynczej dostawy w wielkości podanej wyżej.

Poniżej  podajemy informacje dotyczace realizacji dostaw w roku 2012.
Informacje te mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią harmonogramu dostaw na rok 2013.

Miesiąc               Rodzaj asortymentu              Ilość w tonach
Styczeń                          kostka                                  25,68
Luty                                kostka                                  34,54
Marzec                           orzech                                  34,72
Kwiecień                       orzech                                  26,60
Maj                                 orzech                                  51,70
Czerwiec                       orzech                                  32,00
Lipiec                         Bez dostaw                                 -
Sierpień                     Bez dostaw                                 -
Wrzesień                       orzech                                 39,90
Październik                   kostka                                 14,38
Listopad                    Bez dostaw                                -
Grudzień                    Bez dostaw                                -

Inspektor
Halina Rybak
/-/


Przatówek 27 listopada 2012


Dom Pomocy Społecznej
w Przatówku,
Przatówek 1 98-240 Szadek

znak sprawy: ZP.343/4/2012

Dotyczy: zapytania Wykonawcy w postępowaniu zamówienia publicznego p.n.:


Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, Przatówek1, 98-240 Szadek.


W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, Przatówek1 98-240 Szadek, informuję, że nie ma przeciwwskazań co do realizacji dostaw artykułów wymienionych w punktach 1, 2, 9, Formularza cenowego w opakowaniach i gramaturze podanych przez wykonawcę.
Jednakże ceny podawane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym muszą ściśle odpowiadać zapisom Formularza, a więc przy ich obliczaniu należy uwzględniać zastosowane tam jednostki miary oraz ilości asortymentu, jest to niezbędne do rzetelnego porównania ofert różnych Wykonawców
Dostawy mogą odbywać się w dniach: poniedziałek, środa, piątek.

  Inspektor
Halina Rybak
         /-/


03 grudnia 2012

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ZP.343/3/2012

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą Pzp”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek1, 98-240 Szadek. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez wykonawcę:
Piekarnictwo i Cukiernictwo, Tomasz Matuszewski Janków 47 62-817 Żelazków
W przetargu wpłynęły cztery oferty:
Oferta nr 1
Piekarnia „ANNA” Robert i Anna Szydłowscy ul. Strzelecka 6 98-220 Zduńska Wola
Oferta nr 1 uzyskała 70,42 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 2
Piekarnictwo i Cukiernictwo, Tomasz Matuszewski Janków 47 62-817 Żelazków
Oferta nr 2 uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 3
Cukiernictwo – Piekarnictwo Produkcja Sprzedaż Jan Marczak ul. Przemysłowa 5,
98-235 Błaszki
Oferta nr 3 uzyskała 97,18 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 4
Piekarnia „Staropolska” Agnieszka Szymczak ul. Spółdzielcza 26 98-220 Zduńska Wola
Oferta nr 4 uzyskała 69,61 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie wyboru.
Żadna z ofert nie została odrzucona.
Oferta nr 2 uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny tj. ceny ofertowej oraz spełniła wszystkie wymagania zamawiającego.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę począwszy od dnia 04 grudnia 2012 r.

03 grudnia 2012 roku

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Magdalena Frątczak-Maciejewska


03 grudnia 2012

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ZP.343/4/2012

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą Pzp”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek1, 98-240 Szadek. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez wykonawcę:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku 98-100 Łask, ul. Matejki 16

W przetargu wpłynęły trzy oferty:
Oferta nr 1
Firma Handlowa ”T&T” Tomasz Jaros ul. Budy 4 Hala 2 boks 2-20 91-610 Łódź
Oferta nr 1 uzyskała 86,14 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 2
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku 98-100 Łask, ul. Matejki 16
Oferta nr 2 uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 3
„JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska 94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12
Oferta nr 3 uzyskała 94,32 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie wyboru.

Oferta nr 2 uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny tj. ceny ofertowej oraz spełniła wszystkie wymagania zamawiającego.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę począwszy od dnia 04 grudnia 2012 r.


03 grudnia 2012 roku

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Magdalena Frątczak-Maciejewska


Przatówek, dnia 03 grudnia 2012 r


Nasz znak: ZP.343/7/2012


Dom Pomocy Społecznej w Prztówku
Przatówek 1
98-240 Szadek


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1, 98-240 Szadek.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 Pzp.pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie art. 24 Pzp.pdf

Załącznik nr 4 Oświadczenie art. 44 Pzp.pdf

Załącznik nr 5 Projekt umowy.pdf


05 grudnia 2012


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ZP.343/5/2012


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą Pzp”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZATÓWKU PRZATÓWEK 1, 98-240 SZADEK Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez wykonawcę:
Grupowa Praktyka Pielęgniarska „DOMED” s.c. Przatówek 1 98-240 Szadek

W przetargu wpłynęła jedna oferta, firmy
Grupowa Praktyka Pielęgniarska „DOMED” s.c. Przatówek 1 98-240 Szadek
Oferta uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie wyboru.
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny tj. ceny ofertowej oraz spełniła wszystkie wymagania zamawiającego.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę począwszy od dnia 05.12.2012 r.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku
Magdalena Frątczak-Maciejewska

05 grudnia 2012 roku


06 grudnia 2012


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ZP.343/6/2012

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą Pzp”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakupu i dostawy produktów mięsnych i mięsa dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek 1, 98-240 Szadek. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 3 złożoną przez wykonawcę:
„Borowina” Zakład Mięsny Podsiadły Spółka Jawna 98-270 Złoczew Broszki 34
W przetargu wpłynęło pięć ofert:
Oferta nr 1
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski Dąbrowa 6 26-332 Sławno
Oferta nr 1 uzyskała 85,89 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „JAMADAR”-Dostatni spółka jawna Czechy 264 98-220 Zduńska Wola
Oferta nr 2 uzyskała 79,56 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.
Oferta nr 3
„Borowina” Zakład Mięsny Podsiadły Spółka Jawna 98-270 Złoczew Broszki 34
Oferta nr 3 uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.
Oferta nr 4
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „WITMAS” Stanisław Witkowski Dąbrówka Wielka
ul. Dąbrowska 36
Oferta nr 4 uzyskała 91,22 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.
Oferta nr 5
„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp.J. 95-083 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21
Oferta nr 5 uzyskała 84,54 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.
Uzasadnienie wyboru.
Żadna z ofert nie została odrzucona.
Oferta nr 3 uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny tj. ceny ofertowej oraz spełniła wszystkie wymagania zamawiającego.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę począwszy od dnia 07 grudnia 2012 r.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku
Magdalena Frątczak-Maciejewska
06 grudnia 2012 roku


10 grudnia 2012


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ZP.343/7/2012

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą Pzp”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek 1, 98-240 Szadek. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez wykonawcę:

P.H.”FIGA” Dariusz Figiński ul. Opiesińska 30 98-220 Zduńska Wola

W przetargu wpłynęły dwie oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa 98-200 Sieradz ul. Wojska Polskiego 23
Oferta nr 1 uzyskała 86,24 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.
Oferta nr 2
P.H.”FIGA” Dariusz Figiński ul. Opiesińska 30 98-220 Zduńska Wola
Oferta nr 2 uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.

Uzasadnienie wyboru.
Żadna z ofert nie została odrzucona.
Oferta nr 2 uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny tj. ceny ofertowej oraz spełniła wszystkie wymagania zamawiającego.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę począwszy od dnia 11 grudnia 2012 r.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Magdalena Frątczak-Maciejewska


10 grudnia 2012

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ZP.343/2/2011

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą Pzp”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę węgla kamiennego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek 1, 98-240 Szadek.
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 3 złożoną przez wykonawcę:

Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak Kletnia ul Dworcowa 2, 97-545 Gomunice

W przetargu wpłynęło jedenaście ofert:

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „IMAGE” Sebastian Girgiel 43-186 Orzesze-Gardawice ul. Dojazdowa 53.
Oferta nie została odrzucona i uzyskała 89,87 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 2 ADLLER Sp. zo. o. 32-200 Miechów ul. Sobieskiego 9.
Oferta nie została odrzucona i uzyskała 89,05 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 3 Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak Kletnia ul Dworcowa 2, 97-545 Gomunice.
Oferta nie została odrzucona i uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-WIN” dr Ryszard Krzykowski Wola Kałkowa 29 99-311 Bedlno.
Oferta nie została odrzucona i uzyskała 89,79 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Bocian” Kazimierz Bocian 62-500 Konin ul. Świętojańska 25B.
Oferta nie została odrzucona i uzyskała 86,28 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 6 Golden Stone Sp. zo. o. Oddział Bielsko Biała 43-346 Bielsko Biała ul. Konwojowa 51
Oferta nie została odrzucona i uzyskała 77,39 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 7 Składnica Artykułów Masowych „Węglopasz” Spółka Jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Koronowska 38
Oferta nie została odrzucona i uzyskała 96,05 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 8 P.H.U. Dawid Dudziński Huta Partacka 15 96-330 Puszcza Mar.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 ustawy pkt. 2 PZP ( jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...). Oferowany węgiel nie spełniał parametrów technicznych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w pkt IV ppkt. 2 SIWZ.
Oferta nr 9 „RID” Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński Spółka Jawna ul. Kiełczygłowska 26b 98-170 Widawa
Oferta nie została odrzucona i uzyskała 94,20 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 10 P. W. ATEX Sp. zo. o. 44-145 Pilchowice, ul Gliwicka 3.
Oferta nie została odrzucona i uzyskała 90,26 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 11 MM GROUP Sp. zo. o. ul Żniwna 12A 85-355 Bydgoszcz.
Oferta nie została odrzucona i uzyskała 80,02 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie wyboru.

Oferta nr 3 uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny tj. ceny ofertowej oraz spełniła wszystkie wymagania zamawiającego.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Zamawiający może zawrzeć umowę począwszy od dnia 21 grudnia 2012 r.


Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Magdalena Frątczak-Maciejewska


Przatówek, dnia 12 grudnia 2012 r

Nasz znak: ZP.343/8/2012

Dom Pomocy Społecznej w Prztówku
Przatówek 1
98-240 Szadek

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę różnych artykułów spożywczych, ryb oraz przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku,
Przatówek 1, 98-240 Szadek


Zadanie zostało podzielone na dwie części. Oznaczenie zadania za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


Część pierwsza.
Różne produkty spożywcze 15800000-6


Część druga.
Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone 15240000-2
Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 15220000-6

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie art 22 Pzp.pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie art 24 Pzp.pdf

Załącznik nr 4 Oświadczenie art 44 Pzp.pdf

Załącznik nr 5 Projekt umowy.pdf


21 grudnia 2012


Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Przatówek 1
98 – 240 Szadek
tel/fax. (043) 675-12-29

ZP.343/8/2012


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- zwaną dalej „ustawą Pzp”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę różnych artykułów spożywczych, ryb oraz przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, Przatówek 1, 98-240 Szadek
Zadanie zostało podzielone na dwie części.
Część pierwsza.
Różne produkty spożywcze
Część druga.
Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone
Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

W części pierwszej Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 5 złożoną przez wykonawcę:

Firma „Gaweł” Tadeusz Gaweł ul. Piłsudskiego 13/15 95-200 Pabianice

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty:
Oferta nr 2
P.P.H.U.”MARTOM” Tomasz Stasiak 62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2
Oferta uzyskała 94,29 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.
Oferta nr 3
P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska 62-800 Kalisz ul. Żołnierska 20a
Oferta uzyskała 96,14 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.
Oferta nr 5
Firma „Gaweł” Tadeusz Gaweł ul. Piłsudskiego 13/15 95-200 Pabianice
Oferta uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.

W części drugiej Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez wykonawcę:

Hurtownia Spożywcza Zadzimski Leszek ul. Opiesińska 30, 98-220 Zduńska Wola

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty:
Oferta nr 1
Hurtownia Spożywcza Zadzimski Leszek ul. Opiesińska 30, 98-220 Zduńska Wola
Oferta uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.
Oferta nr 2
P.P.H.U.”MARTOM” Tomasz Stasiak 62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2
Oferta uzyskała 90,45 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.
Oferta nr 4
Zakład Produkcji i Handlu „ZESIUK” 62-700 Turek, ul. Tuwima 9
Oferta uzyskała 97,59 pkt. na 100 możliwych zgodnie z obliczeniami według wzoru matematycznego i z uwzględnieniem wag przyjętych dla kryterium cena 100 % w SIWZ.


Uzasadnienie wyboru.
Żadna z ofert nie została odrzucona.
Wybrane oferty uzyskały uzyskały najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny tj. ceny ofertowej oraz spełniły wszystkie wymagania Zamawiającego.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę począwszy od dnia 22 grudnia 2012 r.


21 grudnia 2012 roku
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
Magdalena Frątczak-MaciejewskaOpublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 21.12.2012
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 21.12.2012
Dokument oglądany razy: 4 732