RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej

Domu Pomocy Społecznej w Przatówku

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, jajek, ryb i przetworów rybnych, lodów, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

17.12.2018

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawy różnych artykułów spożywczych, jajek, ryb i przetworów rybnych, lodów, mrożonych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

13.12.2018

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

13.12.2018

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

13.12.2018

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM pn.:„Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019”

13.12.2018

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: pn.:„Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2019” Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2019.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

11.01.2018

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2018r. zostało ogłoszone postępowanie w formie zapytania o cenę na: Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018. Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zakup i dostawę brykietu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

28.12.2017

Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2017r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę brykietu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”. Wartość zamówienia jest niższa od wartości wskazanej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2263). Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.

Informacja o unieważnieniu części postępowania ogłoszonego pod nazwą: „Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018”

27.12.2017

Informuję, że na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 1579), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest niższa od wartości wskazanej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2263), ogłoszonego pod nazwą: „Zakup i dostawy brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018”
unieważniam postępowanie w części I, dotyczącej zakupu i dostaw brykietu drzewnego.

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM na: Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2018

15.12.2017

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2017r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego na: Zakup i dostawy leków, innych produktów leczniczych, opatrunkowych oraz higienicznych dla mieszkańców DPS i na potrzeby DPS w Przatówku w roku 2018. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zakup i dostawę brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

15.12.2017

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2017r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę brykietu drzewnego i drewna opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”. Wartość zamówienia jest niższa od wartości wskazanej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2263). Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawy artykułów chemicznych, higienicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

14.12.2017

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2017r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie zapytania o cenę na: Zakup i dostawy artykułów chemicznych, higienicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018. Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawy profesjonalnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

14.12.2017

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2017r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie zapytania o cenę na: Zakup i dostawy profesjonalnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018 Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic diagnostycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

14.12.2017

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie zapytania o cenę na: Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic diagnostycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018. Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM na: Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

12.12.2017

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2017r. zostało rozpoczęte drugie postępowanie w formie pozaustawowego przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018 . Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM na: Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

12.12.2017

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2017r. zostało rozpoczęte drugie postępowanie w formie pozaustawowego przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018 . Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA "Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018"

12.12.2017

Przatówek, dnia 12.12.2017 r

znak:SPZ.361.1.8.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA
"Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku w roku 2018"
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA "Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018"

12.12.2017

Przatówek, dnia 12.12.2017 r

znak:SPZ.361.1.9.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA
"Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku w roku 2018"
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
więcej

Odpowiedź na pytania Wykonawcy w postępowaniu na: „Zakup i dostawy pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018”

12.12.2017

W dniu 11.12.2017 do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania na: „Zakup i dostawy pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018”

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługi w zakresie prawnej ochrony pracy oraz szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w okresie od 02 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

07.12.2017

Informujemy, że w dniu 07 grudnia 2017r. zostało rozpoczęte postępowanie w formie zapytania o cenę na: Usługi w zakresie prawnej ochrony pracy oraz szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w okresie od 02 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Zapraszamy do złożenia ofert. Pełną dokumentację, dotyczącą postępowania znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Na rok 2018.Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 24.01.2012
Podpisał: Arkadiusz Gułaj
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 89 965