RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Znak sprawy: SPZ361.1.4.2017 Odpowiedzi na pytania zgłoszone w dniu 01.09.2017 r. przez Wykonawców w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, POZAUSTAWOWYM (o wartości poniżej 30 tysięcy euro) na realizację zadania „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

04.09.2017

Pytanie nr 1:„Czy zadanie obejmuje cały budynek główny?”:

 Nie. Zadanie dotyczy parteru i piętra jednej części Budynku Głównego.


Pytanie nr 2: Czy zadanie obejmuje demontaż i utylizację systemu sygnalizacji pożaru w obszarze instalacji nowego systemu?”


Zgodnie z dokumentacją projektową, utylizacja zdemontowanych w I etapie czujek jonizujących stanowi koszt realizacji II etapu zadania. Natomiast przedmiotowe zamówienie dotyczy wyłącznie zakresu pn. Etap I Budynek „Główny” - ust. 3 pkt. 6 OWZ.

Pytanie nr 3: „ Zgodnie z przedmiarem należy zainstalować 15 sztuk przycisków ROP. Czy w związku z tym faktem należy zainstalować wszystkie przyciski w budynku głównym?”

Ilość przewidzianych do zamontowania przycisków ROP powinna wynikać z praktycznie wykonywanego zakresu prac, który obejmuje parter i piętro jednej części Budynku Głównego. Dołączony do OWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej i STWiORB -ust. 3 pkt. 4) i pkt. 5) OWZ.

Pytanie nr 4: „Dokumentacja techniczna została zgłoszona w oparciu o rozwiązania firmy POLN-ALFA, czy Wykonawca dopuszcza realizację Przedmiotu Umowy w oparciu o certyfikowane rozwiązania innego producenta systemów SSP, którego parametry spełniają, co najmniej wymagania opisane w STWiORB-SSP i OWZ”,

Zamawiający nie dopuszcza nie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań innego producenta.

Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 04.09.2017

Dokument oglądany razy: 236
« inne aktualności